Thị xã Lai Châu trên đường phát triển

0

Từ một thị xã miền núi bé nhỏ, nghèo nàn với vài con đường mòn, cấp phối quanh co, những ngôi nhà nhỏ bé nằm sát bên sười núi… Hôm nay, thị xã Lai Châu đã được công nhận lên đô thị loại III, và một thành phố năng động và phát triển mạnh mẽ trong tươnng lai không xa đang dần hiện hữu nơi miền cực tây của Tổ quốc.

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Lai Châu trong công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị, ngày 10/10/2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định 176/2004/NĐ-CP thành lập thị xã Lai Châu. Ngày 26/10/2004, Tỉnh uỷ lâm thời Lai Châu ra Quyết định số 189 về việc thành lập Đảng bộ thị xã và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ thị xã; ngày 15/11/2004 thị xã Lai Châu chính thức đi vào hoạt động.

Với tổng diện tích tự nhiên hơn 7 nghìn hec ta, 17 dân tộc anh em cùng sinh sống và 5 đơn vị hành chính (3 phường, 2 xã), những ngày đầu mới thành lập, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, thị xã Lai Châu đứng trước nhiều thuận lợi và thời cơ mới, song cũng không ít những khó khăn, thử thách. Thời điểm bấy giờ thị xã chỉ là một đô thị mới bắt đầu xây dựng, kinh tế ở điểm xuất phát thấp; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội (KT-XH), nhất là đường giao thông, trường học, trụ sở làm việc và các công trình thiết yếu khác vừa thiếu, lạc hậu, nhiều bất cập; đội ngũ cán bộ đa số mới, thiếu kinh nghiệm thực tiễn; trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao; an ninh trật tự, các vấn đề xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp…

thi xa lai chau Thị xã Lai Châu trên đường phát triển

Đảng bộ và nhân dân thị xã với tinh thần quyết tâm cao đã xác định phải xây dựng thị xã Lai Châu phát triển vững mạnh toàn diện về mọi mặt, bởi điều đó không chỉ có ý nghĩa quyết định trực tiếp tới đời sống nhân dân các dân tộc thị xã mà còn góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Lai Châu ổn định và phát triển. Để thực hiện mục tiêu trên, trong giai đoạn đầu của quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, thị xã Lai Châu đã tranh thủ sự lãnh đạo, đầu tư của Trung ương, tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh. Đảng bộ và nhân dân thị xã Lai Châu đã đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức, phát huy nội lực, sức mạnh tập thể tập trung huy động các nguồn lực khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương. Chỉ trong 5 năm (2004 – 2009) thị xã đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng, làm thay đổi diện mạo của thị xã, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hệ thống điện nước.

Phát huy những kết quả đạt được qua 5 năm đầu xây dựng và phát triển, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Lai Châu (năm 2010) xác định trong giai đoạn tiếp theo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tiếp tục xây dựng thị xã phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, vững chắc hơn. Với mục tiêu: Tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh, đồng thời tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, của tỉnh; mở rộng sự hợp tác liên kết với bên ngoài, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh giữ vững. Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Phấn đấu xây dựng thị xã xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh và trở thành thành phố vào năm 2015.

Đến nay, sau 9 năm thành lập và hoạt động, với những chủ trương, giải pháp phù hợp và đồng bộ, Thị ủy Lai Châu đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra và đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 22% (tăng gần 2 lần so với năm 2005); thu nhập bình quân đầu người 22 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 4 lần so với năm 2005). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định, tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ 50%, công nghiệp – xây dựng 44%, nông – lâm – nghiệp – thủy sản 6%. Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ ước đạt 1.614,5 tỷ đồng (tăng gần 8 lần so với năm 2005). Giá trị sản xuất công nghiệp (CN) tiểu thủ công nghiệp (TTCN) ước đạt 167,2 tỷ đồng (tăng gần 6 lần so với năm 2005).

Cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng khang trang; công tác quản lý đô thị, quản lý tài nguyên, môi trường được tăng cường. Sự nghiệp văn hóa, thông tin, y tế được đầu tư phát triển toàn diện. Năm học 2012 – 2013, trên địa bàn thị xã có 28 trường với 8.421 học sinh (tăng 16% so với năm học 2010-2011), trong đó 12/28 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 9 trường so với năm 2004). Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn 99,5%. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học đúng độ tuổi, PCGD Trung học cơ sở; hoàn thành kế hoạch đạt chuẩn PCGD mẫu giáo 5 tuổi. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống còn 15,2% (giảm 1,8% so với năm 2010). Quan tâm thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa. Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,63%.

Chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thị xã.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Hiện nay, Đảng bộ thị xã có 42 tổ chức cơ sở Đảng (10 Đảng bộ và 32 chi bộ cơ sở, 130 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) với 1.714 đảng viên (tăng 17 chi, đảng bộ cơ sở và 965 đảng viên so với năm 2005). Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh ngày càng tăng. Trong năm 2012, Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở, tập thể lãnh đạo các cơ quan tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên một cách nghiêm túc, hiệu quả. Triển khai sâu rộng Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hệ thống chính trị ở cơ sở được kiện toàn (thành lập 2 phường mới theo Nghị quyết số 71, ngày 2/11/2012 của Chính phủ, nâng tổng số đơn vị hành chính lên 7 xã, phường với 74 bản, tổ dân phố) theo hướng nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính nhà nước được quan tâm chỉ đạo; quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết trong nhân dân.

Ghi nhận bước phát triển của thị xã Lai Châu, sự nỗ lực cố gắng của nhân dân trên địa bàn thị xã, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III từ ngày 1/2/2013. Đây chính là động lực để Đảng bộ và nhân dân thị xã Lai Châu quyết tâm nỗ lực phấn đấu trên chặng đường phát triển tiếp theo; đồng thời cũng là cơ sở để tiến hành lập Đề án xây dựng thị xã Lai Châu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2014 (về trước thời gian 1 năm so với kế hoạch, mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II).

Có thể nói, 9 năm trôi qua đã đánh dấu một chặng đường phát triển mạnh mẽ của thị xã Lai Châu. Từ sự thiếu thốn, nghèo nàn, lạc hậu về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật ban đầu khi thành lập, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, của tỉnh cùng với nội lực trong nhân dân, quy tụ sức mạnh của truyền thống và thời đại, ý chí tự lực tự cường vươn lên, thị xã Lai Châu hôm nay đã là một đô thị sầm uất, từng bước hiện đại. Con đường phía trước không ít những thử thách, song trên cơ sở những thành quả đạt được về xây dựng và phát triển của thị xã Lai Châu trong thời gian qua và mục tiêu trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân thị xã quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, khắc phục những hạn chế tồn tại… chuẩn bị tốt mọi mặt để xây dựng thị xã sớm trở thành một đô thị văn minh, hiện đại.

Thanh Hoa

Xem thêm:  Đầu xuân xem chọi trâu Tây Bắc
Chia sẻ bài viết:

Bình luận bài viết